Fastentag zu ehren der heiligen Mutter Fatima / Hz. Fatma (Fatma ana)

Drucken

Hz. Fatma, Hz. Peygamberin kızıdır (doğumu 609, hakka yürümesi 633). Hz. Ali’nin eşidir ve Imam Hasan ile Imam Hüseyin’in annesidir.