21 Mart Nevruz / Hz. Ali'nin doğum günü

Yazdır

 

 

Alevilerce Nevruz yeni yıl ve baharın başlangıcı ile beraber inançsal boyutta Hz.Alinin hem doğumgünü, hem de Hz.Fatima ile evlendiği, yaradılışın sevgi ve mutluluğun alevlendiği, yeşerip boy verdigi bir gün olarak kutlarlar. Geçmişte Alevi-Bektaşiler Nevruz günü, baharın çiçekleri ve gülleri ile süslenmiş, mumlarla aydınlatılmış cemevine, herkes en temiz ve güzel elbiselerini giyerek gelirlerdi. Günün anlamı Sultan-ı Nevruz ve Hz.Ali hakkında muhabbet edilirdi. Gülbenkler, deyişler okunur, canlar getirdikleri lokmaları paylaşır, şerbetler (dem ) içilerek kutlanırdı.
Eskiden Nevruziyyeler Dergâh bahçelerinde, hattâ kırlarda, yeşillik yerlerde de okunurdu.

Cümle eşya bugün destur aldılar Erenler dergâhı ruşen bu günde
Aşk ile didâra karşı yandılar Doldurmuş bâdeyi, sunar elinde
Erenler ceminde bâde sundular Susuz olan kanar kendi gönlünde
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın Himmeti erince Nevruz Sultan’ın